Loading...


POLITYKA PRYWATNOŚCI

ACTIVE.PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi


Na pewno wiesz, że udział w akcjach marketingowych, w tym w Internecie nieuchronnie wiążą się z powierzaniem szeregu swoich danych osobowych innym podmiotom, choćby po to aby faktycznie otrzymać rzecz, którą chcesz kupić (w końcu jak ją wyślemy bez adresu dostawy?). Nie inaczej jest w przypadku ACTIVE.PL.

Prywatność traktujemy bardzo serio i powzięliśmy szereg działań, które sprawiają, że wszelkie Twoje dane są z nami bezpieczne. Dokument, który masz przed oczami wyjaśni Ci w kilku słowach, co, kto, po co i jak długo będzie przetwarzał Twoje dane.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub sposobu ich przetwarzania, napisz do nas pod adres rodo@active.pl. Obiecujemy udzielić Ci jak najszybszej i najprecyzyjniejszej odpowiedzi.

Niniejsza polityka prywatności określa podstawy przetwarzania przez nas wszelkich danych osobowych, które możemy gromadzić o Tobie jako odwiedzającym naszą witrynę internetową lub poprzez kontakt z Tobą jako naszym klientem lub potencjalnym klientem. Warunki przetwarzania danych dotyczą również danych gromadzonych przez witryny internetowe tworzone przez nas na zlecenie naszych klientów, gdzie jesteśmy wskazani, jako administrator danych/przetwarzający dane.

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Ostatnio zaktualizowano: 02.06.2021r.

I. ADMINISTRATOR
II. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
III. INFORMACJA o POWOŁANIU INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
IV. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH
V. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą
VI. CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA i OKRES PRZETWARZANIA
VII. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
IX. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
X. INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH i NIEPODANIA
XI. SZCZEGÓLNE KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH
XII. DANE OSOBOWE DZIECI
XIII. INFORMACJE o ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH
XIV. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI
XV. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
XVI. INFORMACJE DLA DZIECI
XVII. SKONTAKTUJ SIĘ z NAMI
XVIII. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI
XIX. POLITYKA „Cookies”